Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Izveštaj o učešću na skupu mekotkivni, koštani i kožni maligni tumori

By admin on January 28, 2016 in Vesti
0
5

U periodu od 06. do 12. decembra 2015. godine prisustvovala sam AAF WEILL CORNELL seminaru – Mekotkivni, koštani i kožni maligni tumori, koji se održavao u Salcburgu, Austrija.

Za navedeni kurs poslala sam prijavu Američko-Austrijskoj fondaciji – AAF da mi odobre stipendiju koja pokriva kotizaciju kursa, prevoz i smeštaj. Od navedene organizacije dobila sam stipendiju i zahvaljujući tome otputovala.

Navedena edukacija je od velikog značaja za moje školovanje u oblasti radijacione onkologije. Svi predavači na seminaru su istaknuti profesori i lekari sa velikim znanjem i iskustvom koji rade u Memorial Sloan Kettering Cancer Centru u New York-u, USA. Zbog realtivno male grupe od 30 učesnika kurs je bio veoma interaktivan, a predavači izuzetno pristupačni.

Na samom početku Direktor kursa Prof. Dr Thomas Fahey nas je upoznao sa dugogodišnjom istorijom bolnice iz koje predavači dolaze, koja istovremeno predstavlja istoriju onkologije, kao i njenim doajenima i njihovim najvećim dostignućima.

Poseban akcenat tokom kursa predavači su stavili na tretman sarkoma. Prof. Dr Patrick Boland, hirurg ortoped održao je izuzetno ilustrativna predavanja o opštim principima muskuloskeletne onkologije, primarnim tumorima kosti, zatim govorio zasebno o tretmanu tumora kičme i karlice, mekotkivnim sarkomima  i metastazama u kosti. Prof.Boland je istakao važnost multidisciplinarnog pristupa u onkologiji, kao i koliko oprezni trebamo biti pri korišćenju zračne terapije u tretmanu benignih stanja zbog opasnosti od kasnije pojave sarkoma. Drugi predavač bio je Dr Mark Dickson, medikalni onkolog, koji je održao predavanja o adjuvantnoj terapiji koštanih i mekotkivnih sarkoma, sistemskoj terapiji metastatske bolesti i tretmanu GIST-a. Takodje, polje interesovanja Dr Dickson-a su i retki sarkomi, o čemu je održao veoma zanimljivo predavanje.

Drugi deo kursa bio je posvećen melanomu. Prof. Dr Paul Chapman, ekspert u imunoterapiji melanoma, odrzao je seriju predavanja o terapiji metastatskog melanoma, adjuvantnoj terapiji melanoma, a predavanjem o RECIST kriteraijumima i zašto bi trebali da ih uzimamo sa rezervom, potpuno promenio moju perspektivu u pogledu procene odgovora tumora na terapiju. Nakon toga, još jednim zanimljivim predavanjem o merenju cirkulišuće melanomske DNK u plazmi, Prof. Chapman je otvorio potpuno nove vidike i pokazao moguću alternativu klasičnom imidžingu u proceni odgovora tumora na terapiju. Prof.Dr Daniel Coit je objasnio se aspekte hirurškog tretmana melanoma, uz to i Merkel.ćelijskog karcinoma i retroperitonealnih sarkoma.

Sastavni deo seminara bile su prezentacije slučajeva od strane učesnika. Ja sam prikazala slučaj pacijenta sa Ewing sarkomom karlice, koji je loše odgovorio na hemio- i radioterapiju, koji je izazvao živu diskusiju medju učesnicima. Prof. Boland je pokazao neke od svojih sličnih slučajeva nakon moje prezentacije i pričao o mogućim metodama operacije. To je rezultovalo time da je moj slučaj nagrađen kao jedan od najboljih i postavljen u bazu za učenje na sajtu AAF. Koleginica sa Klinike za medikalnu onkologiju IORS,  dr Kristina Juškić je takodje veoma uspešno predstavila svoj slučaj pacijenta sa melanomom i, kao i ja, bila jedna od četiri osobe koje su dobile navedeno priznanje, što istovremeno predstavlja i veliko priznanje za sam IORS.

Još jednom bih istakla da je aktivno učešće na navedenom kursu sa kolegama koji su usmereni na istu problematiku i oblast rada od velikog značaja za moje dalje školovanje, rad i buduću saradnju.

Dragana Stanić

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*