Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

ESMO vodiči za pacijente

VODIČI ZA PACIJENTE Evropskog udruženja medikalnih onkologa (ESMO)

Vodiče za pacijente koje možete pročitati ovde napisali su onkolozi, stručnjaci u svojim oblastima, članovi Evropskog udruženja medikalnih onkologa (ESMO). Namenjeni su pacijentima i njihovim članovima porodica, napisani tako da mogu da ih razumeju i oni koji nemaju medicinsko obrazovanje. Svrha ovih prevoda je da se bolje upoznate sa dostignućima vezanim za dijagnostiku i lečenje različitih onkoloških bolesti. Prevodi su razvrstani prema organu gde tumor nastaje.

Terapijske mogućnosti koje su navedene u ovim vodičima predstavljaju najpouzdanije podatke koji su dobijeni u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima.

Vrste lečenja i lekova koji se preporučuju jesu od koristi, mada to ne znači da su nužno i dostupni pacijentima u svim zemljama (tj. neki od ovih lekova nisu registrovani kod nas ili nisu na listi lekova koje zdravstveno osiguranje Srbije plaća).

Vodiče sa engleskog jezika preveli su lekari članovi grupe Mladi onkolozi Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS), a revidirani su od strane starijih onkologa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i hematologa Kliničkog centra Srbije. Dozvolu da se prevodi ovih vodiča postave na sajt IORSa dobijena je od strane ESMO zahvaljujući aktivnosti UMOS-a.