Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Naučno veće

Naučno veće je stručni organ Instituta čija nadležnost je utvrđena Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i Statutom.

U Naučno veće Instituta imenuju se:

 1. dr sc Radmila Janković, n. sav
 2. dr sc Nataša Todorović-Raković, n. sav
 3. dr Marko Radulović, n. sav
 4. dr Sandra Aranđelović, n. sav
 5. dr sc Tatjana Stanojković, n. sav
 6. dr sc Tatjana Srdić-Rajić, n. sav
 7. dr sc med Snežana Bošnjak, n. sav
 8. dr sc Ivana Matić, vns
 9. dr sc Milena Čavić, vns
 10. Prim. dr sc. med. Snežana Šušnjar, vns
 11. dr sc Ana Vuletić, vns
 12. dr sc Miljana Tanić, vns
 13. dr sc Jelena Grahovac, ns
 14. dr Ana Krivokuća, vns
 15. Prim spec dr.med Suzana Matković, ns
 16. dr sc Sandra Aranđelović, n. sav
 17. dr sc med Zorica Tomašević, n. sav
 18. dr Ana Damjanović-Veličković, ns
 19. dr Ana Đurić, ns

Dokumenta

Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu

Potrebna dokumentacija za izbor u naučnoistraživačka zvanja

Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja