Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Prvi pregled

 

Prvi pregled

Prilikom dolaska na prvi pregled pacijent mora da donese sva potrebna dokumenta:

  • overenu zdravstvenu knjižicu,
  • uput lekara nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije, sa ocenom) i
  • raspoloživu  medicinsku  dokumen taciju  o prethodnom lečenju (druga hronična obolјenja, alergije i dr.).

Na prvi pregled može doći i pacijent lečen u drugoj zdravstvenoj ustanovi, sa odgovarajućim izveštajem lekara specijaliste. Bilo bi poželјno doći u pratnji člana porodice, odnosno Vama bliske osobe.

Ovi pregledi se obavlјaju u prizemlјu i na prvom sprat u Instituta.

Prvi pregled dojke

Prvi pregled dojke se zakazuje putem IZIS-a – Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (www.mojdoktor.gov.rs) preko izabranog lekara ili lekara specijaliste sekundarne zdravstvene ustanove. Prilikom zakazivanja potrebno je imati overenu zdravstvenu knjižicu i uput. Pregled dojke se obavlјa na prvom spratu.

Ostali prvi pregledi

Ostali prvi pregledi se zakazuju putem IZIS-a – Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (www.mojdoktor.gov.rs) preko izabranog lekara ili lekara specijaliste sekundarne zdravstvene ustanove. Potrebno je da se pacijent odmah po dolasku javi na šalter prvog sprata, od 7 do 7,30 časova. U zavisnosti od lokalizacije, ovi pregledi se obavlјaju u prizemlјu i na prvom spratu.