Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Planovi rada IORS

Odluka o usvajanju plana rada za 2024. godinu

Mišljenje o usaglašenosti plana rada za 2024. godinu

Plan rada za 2024. godinu – prilog

Plan rada za 2024. godinu

Odluka o usvajanju preliminarnog izveštaja o izvršenju plana za period 1.1. do 31.12.2023. godine

Preliminarni izveštaj o izvršenju Plana rada IORS-a 2023. godine

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-IX 2023. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-IX 2023. godine

Izvršenje plana rada za period I-IX 2023. godine

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-VI 2023. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-VI 2023. godine

Izvršenje plana rada za period I-VI 2023. godine

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-III 2023. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-III 2023. godine

Izvršenje plana rada za period I-III 2023. godine

Odluka o usvajanju plana rada za 2023. godinu

Mišljenje o usaglašenosti plana rada za 2023. godinu

Plan rada za 2023. godinu – prilog

Plan rada za 2023. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period od 1.1. do 31.12.2022. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada IORS-a za 2022. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-IX 2022. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-IX 2022. godine

Izvršenje plana rada za period I-IX 2022. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-VI 2022. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-VI 2022. godine

Izvršenje plana rada za period I-VI 2022. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-III 2022. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-III 2022. godine

Izvršenje plana rada za period I-III 2022. godine

Izvršenje plana rada za 2022. godinu

Odluka o usvajanju izveštaja o izvršenju plana za period od 01.01. do 31.12.2021. godine

Odluka o usvajanju plana rada za 2022. godinu

Mišljenje o planu rada za 2022. godinu

Plan rada za 2022. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-IX 2021. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-IX 2021. godine

Izvršenje plana rada za period I-IX 2021. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-VI 2021. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-VI 2021. godine

Izvršenje plana rada za period I-VI 2021. godinu

Odluka o usvajanju izvršenja plana za period I-III 2021. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-III 2021. godine

Izvršenje plana rada za period I-III 2021. godine

Mišljenje o izvršenju plana rada za 2021. godinu

Izvršenje plana rada za 2021. godinu

Plan rada IORS-a za 2021. godinu

Mišljenje o usaglašenosti plana rada za 2021. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Plana rada za 2021. godinu

Izvršenje plana rada za 2020. godinu

Mišljenje o izvršenju plana rada za 2020. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izveštaja o izvršenju plana za 2020. godinu

Izvršenje plana rada za period I-IX 2020. godinu

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-IX 2020. godine

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izveštaja o izvršenju plana za period I-IX 2020. godine

Izvršenje plana rada za period I-VI 2020. godinu

Mišljenje o izvršenju plana rada za period I-VI 2020. godine

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izveštaja o izvršenju plana za period I-VI 2020. godine

Izvršenje plana rada za period I-III 2020. godinu

Izvršenje plana rada za period I-III 2020. godine sa prilogom

Mišljenje o izvršenju plana rada za prvi kvartal 2020. godine

Plan rada za 2020. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju plana za 2020. godinu

Mišljenje o usaglašenosti plana rada za 2020. godinu

Izvršenje plana rada za 2019. godinu

Izvršenje plana rada za 2019. godinu – prilog

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izveštaja o izvršenju plana za 2019. godinu

Mišljenje o izvršenju plana rada za 2019. godinu