Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Služba za pedijatrijsku onkologiju

Služba za pedijatrijsku onkologiju je samostalna organizaciona jedinica koja se bavi tercijarnom onkološkom zaštitom dece i adolescenata.

U okviru službe se planiraju i obavljaju sve aktivnosti iz domena dijagnostike i terapije vezane za oblast pedijatrijske onkologije.

Služba za pedijatrijsku onkologiju već četrdeset godina (odeljenje je osnovano 1982. godine) predstavlja jedinstvenu celinu za sprovođenje multidisciplinarnog onkološkog tretmana solidnih tumora kod dece (hemioterapija, radioterapija, hirurgija).

Shodno evropskim standardima u pedijatrijskoj onkologiji, na odeljenju više od dvadeset godina radi psiholog s obzirom da psihosocijalna potpora predstavlja integralni deo u terapiji dece sa malignitetom i njihovih porodica. Psihosocijalno zbrinjavanje omogućava pomoć detetu i porodici tokom sprovođenja svih procedura, terapije i palijativne faze, pomažući im da prevaziđu stresne situacije, prevenirajući potencijalne krize a sve u cilju održavanja dobrog kvaliteta života.

Po završetku lečenja, u okviru službe se prate efekti primenjenog onkološkog lečenja u cilju očuvanja kvaliteta života i poboljšanja preživljavanja lečenih pacijenata.

U saradnji sa drugim pedijatrijskim hematoonkološkim centrima u kojima se sprovodi lečenje primenom hemioterapije, deca dolaze u IORS radi sprovođenja zračne terapije.

Službu za pedijatrijsku onkologiju čine:

  • Odeljenje stacionara sa 18 postelja
  • Odeljenje dnevne bolnice

Godišnje se na odeljenju leči oko 100 pacijenata uzrasta do 19 godina i to najviše pacijenata sa tumorima centralnog nervnog sistema, koštanim tumorima kao i ostalim solidnim tumorima.

Lekari sa odeljenja aktivno učestvuju u radu Međunarodnog udruženja za pedijatrijsku onkologiju (Societe Internationale d’oncologie pediatrique -SIOP), kao i u radu udruženja EMSOS, ESTRO, ASCO, BUON. Multidisciplinarno lečenje se planira i sprovodi po preporukama i protokolima vodećih kooperativnih grupa u svetu zahvaljujući čemu su i rezultati u lečenju obolele dece na visokom nivou.

Na Službi za pedijatrijsku onkologiju zaposleno je ukupno 23 radnika, od toga je 6 lekara (4 pedijatra, 1 lekar na specijalizaciji iz pedijatrije i 1 klinički lekar) i jedan psiholog. Ukupan broj medicinskih sestara-tehničara na Službi za pedijatrijsku onkologiju je 16, od toga je pet medicinskih sestara sa višom stručnom spremom.