Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Služba za pedijatrijsku onkologiju

Služba pedijatrijske onkologije je samostalna organizaciona jedinica koja se bavi tercijarnom onkološkom zaštitom dece i adolescenata.

U okviru službe se planiraju i obavljaju sve aktivnosti iz domena dijagnostike i terapije vezane za oblast pedijatrijske onkologije.

Služba Pedijatrijske onkologije već 30 godina (odeljenje je osnovano 1982 godine) predstavlja jedinstvenu celinu za sprovođenje multidisciplinarnog onkološkog tretmana solidnih tumora kod dece (hemioterapija, radioterapija, hirurgija).

U saradnji sa drugim pedijatrijskim hematoonkološkim centrima u kojima se sprovodi lečenje primenom hemioterapije, deca dolaze u IORS radi sprovođenja zračne terapije.

Službu pedijatrijske onkologije čine:

  • Odeljenje stacionara sa 18 postelja
  • Odeljenje Dnevne bolnice sa planirana 3 posteljna mesta

Godišnje se na odeljenju leči oko 100 pacijenata uzrasta do 18 godina i to najviše pacijenata sa tumorima centralnog nernog sistema, koštanim tumorima kao i ostalim solidnim tumorima.

Lekari sa Odeljenja aktivno učestvuju u radu Međunarodnog udruženja za pedijatrijsku onkologiju

(Societe Internationale d’oncologie pediatrique -SIOP), kao i u radu udruženja EMSOS, ESTRO, ASCO, BUON. Multidisciplinarno lečenje se planira i sprovodi po preporukama I protokolima vodećih kooperativnih grupa u svetu zahvaljujući čemu su i rezultati u lečenju obolele dece na visokom nivou.

Na Službi pedijatrijske onkologije zaposleno je 24 radnika. Od toga je 6 lekara (3 pedijatra, 1 radiolog i 2 lekara na specijalizaciji iz pedijatrije) Ukupan broj medicinskih sestara-tehničara na Službi pedijatrijske onkologije je 17 , od toga su 3 medicinske sestre sa višom stručnom spremom.