Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Finansijski plan

Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01-31.03.2024.

Odluka o usvajanju finansijskog plana IORS-a za 2024. godinu

Finansijski plan IORS-a za 2024. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.-31.12.2023.

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.-30.09.2023.

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.-30.06.2023.

Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01-31.03.2023.

Peti rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Uvod – Peti rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Četvrti rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Uvod – Četvrti rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Treći rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Uvod – Treći rebalans finanskijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Drugi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Uvod – Drugi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Prvi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Uvod – Prvi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2023. godinu

Izveštaj o finansijskom poslovanju IORS-a u periodu od 01.01. do 31.12.2022.

Finansijski plan IORS-a za 2023. godinu

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01-31.12.2022.

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01-30.09.2022.

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01-30.06.2022.

Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01-31.03.2022.

Sedmi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2022. godinu

Peti rebalans finansijskog plana IORS-a za 2022. godinu

Četvrti rebalans finansijskog plana IORS-a za 2022. godinu

Treći rebalans finansijskog plana IORS-a za 2022. godinu

Drugi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2022. godinu

Prvi rebalans finansijskog plana IORS-a za 2022. godinu

Finansijski plan IORS-a za 2022. godinu

Ostvarenje plana prihoda i primanja u periodu 01.01. do 31.12.2021.

Izveštaj o finansijskom poslovanju IORS-a u periodu od 01.01. do 31.12.2021.

Finansijski plan IORS-a za 2021. godinu

Finansijski plan 2021. prihoda, primanja, rashoda i izdaci

Izveštaj o finansijskom poslovanju IORS-a u periodu 01.01-31.12.2020.

Izvršenje Plana rashoda i izdataka u periodu 01.01-31.12.2020.

Prvi rebalans Finansijskog plana za 2019. godinu sa odlukom Upravnog odbora

Preliminarni finansijski plan IORSa za 2019.g

Preliminarni finansijski plan IORSa za 2018.g sa Odlukom Upravnog odbora IORS-a o usvajanju

Preliminarni finansijski plan IORSa za 2017.g

Finansijski plan IORSa za 2016.g