Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Kako smo nastali

Kako smo nastali

Institut se 2011 godine uključio u projekat „Kancer i trudnoća“ Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u okviru kojeg je započeto prikupljanje podataka i praćenje pacijentkinja koje su zatrudnele posle lečenja raka dojke otkrivenog u ranom stadijumu. Učestvovanje u jednom ovako važnom projektu doveo je do saradnje sa stručnjacima iz drugih medicinskih oblasti i organizovanja tima lekara i medicinskih sestara unutar Instituta u cilju pružanja podrške ženama sa dijagnozom raka dojke pre, tokom trudnoće i posle porođaja.

U proteklih 15 godina održani su mnogi stručni sastanci vezani za oblast onkofertiliteta  na konferencijama i kongresima nacionalnih udruženja (Kancerološka sekcija SLD, Udruženje medikalnih onkoloa Srbije, Udruženje ginekoloških onkologa Srbije, Udruženje hirurga onkologa Srbije, Asocijacija za suportivnu terapiju u onkologiji Srbije). Takođe, ugostili smo mnoge predavače iz inostranstva, pionire u oblasti onkofertiliteta.

Saradnja stručnjaka IORS-a i međunarodnih udruženja započela je početkom 2000-tih godina uključivanjem u istraživačke projekte  koji su bili dizajnirani da odgovore na nekoliko važnih pitanja u vezi sa lečenjem mladih žena obolelih od raka dojke (SOFT i TEXT studije). Zahvaljujući zajedničkom radu lekara onkologa, medicinskih sestara, psihologa i pacijentkinja koje su se sa puno poverenja uključile u ove studije, danas imamo nekoliko važnih zaključaka koji su poboljšali ishode lečenja ovih žena.

Saradnja sa Internacionalnom grupom za istraživanje raka dojke se nastavlja kroz Positive studiju (IBCSG 48-14/BIG 8-13) koja je dizajnirana da odgovori na pitanje da li je bezbedno privremeno prekinuti sa adjuvantnom hormonskom, antiestrogenom, terapijom radi trudnoće, a da se sa onkološkom terapijom nastavi posle porođaja i dojenja. Saopštenje vezano za prve rezultate ove studije možete pročitati na sledećem linku: još malo o positive studiji 

Konačno, 2021 godine IORS je akreditovao 2 procedure vezane za onkofertilitet: Procedura za lečenje i podršku trudnica kod kojih je otkrivena maligna bolest i Procedura za mlade žene sa karcinomima dojke koje žele trudnoću.