Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Informacije o IORS-u

Osnovne informacije

Pun naziv: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Adresa: Pasterova 14, Beograd

Podaci o Institutu

Matični broj: 07046707
Šifra delatnosti: 85110
Telefon: 381 (0) 11 2067-100381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Brojevi tekućih računa

Budžetski račun: 840-618661-46
Sopstveni račun: 840-618667-28
PIB: 100284729

 

Stručni organi

 • Stručni savet
 • Stručni kolegijum
 • Etički odbor
 • Komisija za unapređenje kvaliteta rada
 • Naučno veće

 

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora čija nadležnost je utvrđena Statutom Instituta. Stručni savet ima devet članova:

 1. Prim. dr sc. med. Nataša Jovanović-Korda, Klinika za radijacionu onkologiju, predsednik
 2. Prim. dr sc. med. Snežana Šušnjar, NS, Klinika za internističku onkologiju, zamenik predsednika
 3. Ass. dr sc. med. Marko Buta, Klinika za onkološku hirurgiju, član
 4. Prim. dr sc. med. Lejla Paripović, Služba za pedijatrijsku onkologiju, član
 5. Dr Irena Jovanić, Služba za patološku i drugu dijagnostiku, član
 6. Dr Biljana Bazić-Ćorović, Odeljenje za nuklearnu medicinu, član
 7. Dr Dragana Jovićević, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, član
 8. Dr sc. Tatjana Stanojković, VNS, Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, član
 9. Mr. ph. spec. Ivana Popović, Odeljenje za apotekarsku delatnost (Bolnička apoteka), član

Učesnici u radu Stručnog saveta:

 1. Mirjana Gavrilović, dipl.def., VMS, Glavna sestra Instituta

Tehnički sekretar: Danijela Banković, kontakt telefoni 011/20-67-211

 

Stručni kolegijum

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove. Članove Stručnog kolegijuma čine rukovodioci organizacionih jedinica zdravstvene struke. Stručni kolegijum ima devet članova:

 1. Dr sc.med. Ana Jovićević, rukovodilac Službe za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, predsednik
 2. Doc. dr Ivan Marković, rukovodilac Klinike za onkološku hirurgiju,
 3. Prim. dr sc.med. Davorin Radosavljević, rukovodilac Klinike za medikalnu onkologiju,
 4. Prof. dr Vesna Plešinac-Karapandžić, rukovodilac Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku,
 5. Prof. dr Dragana janić, rukovodilac Službe za pedijatrijsku onkologiju,
 6. Dr sc.med. Zorka Milovanović, rukovodilac Službe za patohistologiju i citologiju,
 7. Prim. dr Neven Jokić, načelnik Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede,
 8. Mr ph.spec. Tatjana Tomić, načelnik Odeljenja apoteka,
 9. Dr sc. Radmila Janković, rukovodilac Službe za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost.

U radu Stručnog kolegijuma učestvuju pomoćnici direktora:

 1. dr sci. med. Nebojša Miletić, NS, pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
 2. dr Marina Nikitović, pomoćnik direktora za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike. Etički odbor ima sedam članova od kojih su pet iz reda zaposlenih u Institutu a dva su predstavnici građana. Nadležnost Etičkog odbora je utvrđena Statutom.

 1. Prim spec dr.med Suzana Matković – predsednik
 2. Prim.dr.sc.med. Snežana Šušnjar – zamenik predsednika
 3. Mr. ph. Svetlana Barjaktarević
 4. Prof.dr Zorica Milošević
 5. Prim.dr.sc.med Aleksandar Martinović
 6. Ljiljana Šipka – Čortanovski, dipl. pravnik
 7. Tanja Šormaz, dipl. pravnik

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo Instituta koji se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu.

 1. Dr. sc. med. dr Ana Jovićević, rukovodilac Službe za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, predsednik
 2. Doc. dr med Ivan Marković, direktor Klinike za onkološku hirurgiju, član
 3. Prim. dr sc.med. Davorin Radosavljević, direktor Klinike za medikalnu onkologiju, član
 4. Prof. dr Vesna Plešinac-Karapandžić, direktor Klinike za radiološku onkologiju i dijagnostiku, član
 5. Prof. dr Zorica Milošević, načelnik Odeljenja radiološke dijagnostike, član
 6. Prim. mr. sc. med. dr Lejla Paripović, rukovodilac Službe pedijatrijske onkologije, član
 7. Prim. dr Neven Jokić, načelnik Odeljenja za specijalističko konsultativne preglede, član
 8. Dipl. def Mirjana Gavrilović VMS, član
 9. Dr sci med Svetlana Ristić, član

 

Naučno veće

Naučno veće je stručni organ Instituta čija nadležnost je utvrđena Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i Statutom.

Članovi Naučnog veća zaposleni na neodređeno radno vreme:

 1. Snežana Bošnjak, naučni savetnik
 2. Tatjana Srdić-Rajić, naučni savetnik
 3. Radmila Janković, naučni savetnik
 4. Sandra Arandjelović, viši naučni saradnik
 5. Nataša Todorović-Raković, viši naučni saradnik
 6. Tatjana Stanojković, viši naučni saradnik
 7. Emina Mališić, viši naučni saradnik
 8. Snežana Bjelogrlić, viši naučni saradnik
 9. Davorin Radosavljević, naučni saradnik
 10. Snežana Šušnjar, naučni saradnik
 11. Milan Markićević, naučni saradnik
 12. Zorka Milovanović, naučni saradnik
 13. Ana Vuletić, naučni saradnik
 14. Nevena Tišma Miletić, naučni saradnik
 15. Ksenija Kanjer, naučni saradnik
 16. Ana Krivokuća, naučni saradnik
 17. Katarina Mirjačić Martinović, naučni saradnik
 18. Petar Milenković, naučni saradnik
 19. Sandra Radenković, naučni saradnik
 20. Mirjan Nadrljanski, naučni saradnik
 21. Nada Babović, naučni saradnik
 22. Nebojša Miletić, načni saradnik
 23. Aleksandar Ćetković, naučni saradnik
 24. Marko Buta, naučni saradnik
 25. Ana Koljević-Marković, naučni saradnik
 26. Vesna Stanković, naučni saradnik
 27. Dejan Stoiljković, naučni saradnik
 28. Zoran Tomašević, naučni saradnik

Članovi Naučnog veća zaposleni na određeno radno vreme:

 1. Marko Radulović, naučni savetnik
 2. Siniša Radulović, naučni savetnik
 3. Milena Čavić, viši naučni saradnik
 4. Nevenka Gligorijević, viši naučni saradnik
 5. Irina Besu Žižak, naučni saradnik
 6. Jelena Rakobradović, naučni saradnik
 7. Miljana Tanić, naučni saradnik
 8. Jelena Grahovac, naučni saradnik
 9. Željko Žižak, naučni saradnik
 10. Marija Djordjić Crnogorac, naučni saradnik
 11. Ivana Matić, naučni saradnik
 12. Jelena Milovanović, načni saradnik

Mandat rukovodstva Naučnog veća traje 4 godine.

Kontakt osoba – Administrativni sekretar: Danijela Banković, kontakt telefoni 011/20-67-211