Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

STEPUPIORS Horizont Evropa projekat (101079217)

By admin on March 29, 2023 in Vesti
3

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je od 01. oktobra 2022. godine koordinatorska institucija međunarodnog projekta pod nazivom “Twinning for a European Consortium of Rectal Cancer Research Institutions through Stepping Up Scientific, Technological and Innovation Excellence of IORS, Horizon Europe Framework Programme (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03, STEPUPIORS – 101079217)” koji finansira Evropska unija u okviru programa Horizont Evropa. STEPUPIORS projekat fokusiran je na otkrivanje najznačajnijih prognostičkih faktora i faktora odgovora na neoadjuvantnu hemioradioterapiju pacijenata obolelih od karcinoma rektuma. Istraživački tim broji 19 članova, među kojima su lekari specijalisti, molekularni biolozi, biohemičari, farmaceuti i 5 studenata doktorskih studija Univerziteta u Beogradu.

Rukovodilac projekta je dr sc. Milena Čavić, viši naučni saradnik Odeljenja za eksperimentalnu onkologiju Instituta. STEPUPIORS okuplja istraživače iz tri prestižne partnerske institucije the Netherlands Cancer Institute iz Amsterdama, Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer iz Barselone i Biomedical Research Foundation, Academy of Athens iz Atine. Zajedničkim radom i razmenom znanja ove četiri institucije će naredne 3 godine sa naučnog aspekta raditi na optimizaciji terapijskih pristupa za karcinom rektuma.

U cilju efikasne realizacije projektnih aktivnosti, 08.03.2023. godine na Institutu je formiran Tim za realizaciju STEPUPIORS projekta (Research Management Team), u okviru ishoda D5.2 (Deliverable 5.2).

Odluka o formiranju projekta (pdf)

Za više informacija: https://www.stepupiors.eu/

About the Author

adminView all posts by admin