Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Unutrašnje uzbunjivanje

Branka Krivić, diplomirani pravnik, načelnik Odeljenja za pravne poslove, obavlja funkciju prijema informacija u vođenja postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača (“Službeni glasnik RS”, br. 128/14).