Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Služba za patohistologiju i citologiju

Službu patologije i citologije IORS-a čine Odeljenje za patologiju i Odeljenje za citologiju.

U Službi patologije obavlja se standardna patohistološka dijagnostika, Ex tempore i imunohistohemijska dijagnostika, kao i ekspertizno konsultativna dijagnostika.

Patolozi učestvuju u multidisciplinarnom radu Instituta i to prvenstveno u radu onkološko-konzilijarne dijagnostike.

Služba patologije sprovodi već više godina kontinuiranu spoljašnju kontrolu kvaliteta izrade preparata i interpretacije neophodnih prognostičkih parametara za karcinom dojke (ER, PR i HER2 statusa kao i CISH metode). Kontrolu je obavljala jedna od referentnih svetskih laboratorija – UKNEQAS, Velika Britanija (2008 – 2012. godine). Od 2013. godine dalju kontrolu nastavlja NordiQC, Danska.

Rezultati

Takodje se obavlja spoljašnja kontrola kavaliteta na nivou Srbije izmedju patoloških laboratorija koje se bave odredjivanem HER2 i CISH statusa. Služba patologije IORS-a je jedna od dve referentne laboratrorije na nivou Srbije koja ima uvid u rad kvaliteta ostalih patohistoloških laboratorija koje se bave ovom problematikom.

Od 2015. godine učestvujemo u projektu unapređenja kvaliteta i standardizacije imunohistohemijskih ispitivanja kod dijagnostike limfoproliferativnih bolesti (CD2, CD3, CD 5, CD 10, CD15, CD30, CD19, CD20, CD23, CD43, CD45, LCA, CD79 alfa, CD38, CD138, kapa, lambda….). U ovom projektu (koji je podržan od strane kompanije Roche), učestvuju svi klinički centri Srbije: Novi Sad, Sremska Kamenica, Beograd, Kragujevac, Niš, VMA i naš Institut).

Patolozi su i aktivni učesnici timova u kliničkim studijama i učesnici u naučnim projekatima iz oblasti kliničke onkologije kao i u okviru strateškog projekta iz oblasti biomedicine (integralna interdisciplinarna istraživanja). Projekti su finansirni od strane Ministarstva za nauku.

U Službi patologije i citologije obavlja se edukacija patologa i laboratorijskih tehničara iz drugih zdravstvenih centara Srbije.

Svi doktori su članovi Evropskog udruženja patologa.