Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Podrška očuvanja kvaliteta života

Podrška pacijentu i porodici da se očuva kvalitet života uprkos bolesti i lečenju

U Institutu postoji Tim za suportivnu onkologiju (engl. support, podrška) sastavlјen od lekara, medicinskih sestara, psihologa, farmaceuta, a po potrebi defektologa i socijalnog radnika. Tim radi u okviru Odseka intenzivne onkološke nege Klinike za medikalnu onkologiju, ali pruža konsultacije na svim klinikama Instituta.

Pored stacionarnog lečenja i konsultacija mobilnog tima u Institutu, pacijentima obolelim od maligne bolesti dostupan je i ambulantni servis za lečenje kancerskog bola i drugih simptoma koji prate malignu bolest.

U ambulanti za bol i druge simptome leče se pacijenti Instituta, na osnovu zahteva lekara Instituta za konsultaciju. Institut pruža uslugu samo svojim pacijentima. Pacijenti sa bolom kao najvažnijim simptomom, koji su prikazani konzilijumu i za koje je doneta odluka za simptomatsku/suportivnu terapiju, mogu dobiti hitnu uslugu lečenja bola, ako to konzilijum predlaže. Usluge lečenja bola ne pružaju se na zahtev porodice.

Za pacijente koji nisu u stanju da dođu u Institut obavezan je izveštaj nadležnog lekara Instituta ili izveštaj lekara službe kućnog lečenja.

Ambulanta za bol radi svakoga dana, od 12 do 13.30 časova. Pregled u ambulanti može se zakazati lično ili na broj telefona: 011/2067­105.

Prilikom dolaska u Ambulantu za bol potrebno je poneti: uput lekara nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije, sa ocenom), overenu zdravs tvenu knjižicu i medicinsku dokumentaciju.

Izvori podrške u društvu

Podrška institucija i profesionalaca

 1. Savetovalište za psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju ­  u  Institutu: 011/2067­158, savetovaliste@ncrc.ac.rs
 2. Društvo Srbije za borbu protiv raka ­ u Institutu: 011/2067­151, www.serbiancancer.org
 3. Društvo Srbije za borbu protiv raka ­ u Institutu, otvorena telefonska linija: 011/2686­266
 4. BELhospis ­ Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu: 011/3343­311, 011/3038­074, www.belhospice.orgoffice@belhospice.org

 

Udruženja pacijenata

 1. Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika „Progovori“, www.progovori.rs
 2. Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, www.budimozajedno.rs
 3. Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre, www.udruzenjecrc.rs
 4. Nacionalno invalidsko udruženje ­ ILKO Srbije, www.ilco.org.rs
 5. Udruženje pacijenata sa retkim tumorima ­ UPRT, www.uprt.org.rs
 6. Udruženje „Zvončica“ ­ Udruženje roditelјa dece obolele od malignih bolesti, www.zvoncica.org.rs
 7. Udruženje NURDOR (roditelјi i prijatelјi dece lečene od raka), www.nurdor.org

 

Korisni linkovi

 1. http://onkonet.rs/
 2. http://www.stetoskop.info/Maligne­bolesti­i­tumori­s2­c37­sicknesses.htm
 3. www.belhospice.org
 4. www.carcinoid.org
 5. American Cancer Society, www.cancer.org
 6. Breast Cancer Information, www.breastcancer.org
 7. Cancer.Net, www.cancer.net
 8. Mayo Clinic, www.mayoclinic.org
 9. National Institutes of Health, www.nih.gov