Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Komisija za unapređenje kvaliteta rada je stručno telo Instituta koji se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Institutu.

  1. dr Dragana Jovićević, specijalista epidemiologije, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, predsednik
  2. dr sci med Svetlana Ristić, dipl. defektolog, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, zamenik predsednika
  3. dr sci med Ivana Božović-Spasojević, Klinika za internističku onkologiju, član
  4. doc dr Tatjana Arsenijević, Klinika za radijacionu onkologiju, član
  5. klin. asist. dr sci med dr Merima Goran, Klinika za onkološku hirurgiju, član