Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Etički odbor

Etički odbor je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike. Nadležnost Etičkog odbora je utvrđena Statutom.

   1. Prim spec dr.med Suzana Matković – predsednik

   2. Prim.dr.sc.med. Ljiljana Stamatović – zamenik predsednika

   3. Dr Vladimir Urban

   4. Prim. dr. sc. med Aleksandar Martinović

   5. Mr. ph. Svetlana Barjaktarević

Sekretar Etičkog odbora

 1. Brankica Vračar, samostalni pravni saradnik, kontakt telefon 011/20-67-122