Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Kontrolni pregled

Kontrolni pregled

Prilikom dolaska na kontrolni pregled, pacijent mora poneti uput lekara nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije, sa ocenom) i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, prethodni izveštaj ordinirajućeg lekara Instituta i izveštaji o različitim dijagnostičkim procedurama urađenim po nalogu lekara).

Kontrolni pregled zakazuje lekar u ambulanti, po završenom pregledu ili prilikom otpusta pacijenta sa stacionarnog (bolničkog) lečenja. Ovi pregledi se obavlјaju u prizemlјu i na prvom spratu.