Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Kako zakazati razgovor

Kako zakazati razgovor

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije akreditovana je procedura Podrške mladim ženama obolelim od raka dojke koje žele potomstvo. Po dobijanju potvrde karcinoma dojke pacijentknje se upućuju Konzijumu za dojku radi donošenja odluke o otpočinjanju onkološkog lečenja. Mladim ženama sa dijagnozom raka dojke u ranom stadijumu bolesti tada će biti ponuđena anketa o željama za potomstvom i na osnovu iskazanih stavova biće im zakazan pregled u Ambulanti za onkofertilitet.

U okviru rada ambulante pruža se podrška onkologa i psihologa u procesu donošenja odluke o budućem potomstvu i praćenju tokom trudnoće i posle porođaja. Ovde se pacijentkinje savetuju o mogućnostima zaštite plodnosti pre primene hemioterapije i planiranju trudnoće po završetku onkološke terapije, a razgovor može da se obavi u bilo kojoj fazi lečenja. Istovremeno je moguće obaviti konsultaciju u vezi sa rizicima za povratak raka dojke prema postojećim faktorima rizika prisutnim u trenutku postavljanja djagnoze bolesti i uticaju trudnoće ili procedura zamrzavanja jajnih ćelija ili zametaka pre primene hemioterapije na ovaj rizik. Našim pacijentkinjama i članovima porodice dostupne su i konsultacije sa psihologom u cilju prevazilaženja psihičkih teškoća i lakše adaptacije na izozove koje nosi ovaj životni period.

U našem timu nalaze se medikalni onkolozi, hirurzi, radijacioni onkolozi, ginekolog, patolozi, anesteziolozi, psiholozi, medicinske sestre. Nadamo se da ćemo kroz rad Ambulante za onkofertilitet izaći u susret mladim ženama koje se suočavaju sa dijagnozom raka dojke, prepoznati i odgovoriti na njihove potrebe u vezi sa zasnivanjem porodice i rađanjem.

Konsultacije vezane za onkofertilitet možete zakazati e-mailom na adresu: onkofertilitet@ncrc.ac.rs.