Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Objavljeni radovi

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2023. godini

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2022. godini

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2021. godini

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2020. godini

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2019. godini

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2018. godini

 

Tromesečni izveštaj o objavljenim radovima u 2018. godini

 

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2017. godini

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2016. godini

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u 2015. godini

Objavljeni radovi istraživača IORS-a u periodu od 2014. do marta 2015. godine

 

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost
Prof. Dr Marina Nikitović

Bibliotekar
Ana Ivković, dipl.fil.