Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Program odvikavanja od pušenja za pacijente Instituta

Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Prestanak pušenja posebno je značajan za sve onkološke pacijente – pre, tokom i nakon onkološkog lečenja.

Različite metode odvikavanja od pušenja deo su opšte strategije kontrole duvana. U savetovalištu se koriste pristupi i metode koji su naučno i stručno potvrđeni i zvanično odobreni od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Metode koje se koriste su: kognitivno-bihejvioralna metoda (promena ponašanja putem edukacije), farmakoterapija, psihoterapija, savetovanje putem telefona (podrška uz pomoć telekomunikacija).

Najčešće se primenjuje kombinacija kognitivno-bihejvioralne metoda uz primenu farmakoloških sredstava. Odabir metode za odvikavanje u vezi je sa mogućnostima pušača za prihvatanje i izvođenje metode kao i dostupnosti istih.

Rad sa pušačima u svetovalištu odvija se putem individualnog pristupa prilagodjenog pojedincu i i grupnog pristupa.

 

Činjenice

 Činjenica je da posle preporuka da upotreba duvana oštećuje zdravlje, mnogi pušači žele i pokušavaju da ostave pušenje, ali nailaze na teškoće uzrokovane nikotinom i aditivima u duvanskim proizvodima.

  • Istina je da pušači ne puše zato što uživaju u duvanu, već zato što nikotin stvara zavisnost i veštački izaziva osećaj opuštenosti i blagog zadovoljstva.
  • Pušači mogu da odluče da ostave duvan i da sami u tome uspeju.
  • Nekima je za to potrebna podrška prijatelja ili porodice, a činjenica je da im je u sve većem broju slučajeva potrebna i pomoć stručne osobe!!!

Na ovom linku možete preuzeti Obaveštenje o kursu odvikavanja od pušenja

Informacije i prijavljivanje:

Odsek epidemiologije i prevencije telefon 011/2067 269