Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Savetovalište za psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju

Savetovalište za psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju

U Institutu je psihosocijalna podrška i rehabilitacija važna komponenta brige i oporavka pacijenata i porodice. U Savetovalištu Instituta rade stručnjaci različitih profila (defektolog, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, medicinska sestra, kao i povremeni saradnici ­ nutricionista i lekari različitih specijalnosti), koji pružaju psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju pacijentima i njihovim bližnjima, od postavlјanja dijagnoze malignog obolјenja, tokom terapije, prilikom redovnih kontrola, kada izostaje uspeh u lečenju, u metastatskoj i terminalanoj fazi bolesti.

Nakon  donošenja  konzi lijarne  od luke  o  specifičnom onkološkom lečenju, pacijentima se savetuje kako da se nose s bolešću, upoznaju se sa potencijalnim komplikacijama i ponašanjem tokom lečenja (kako da se hrane, održavaju higijenu, pravilno vežbaju, odmaraju, kreativno koriste slobodno vreme, suoče sa strahovima vezanim za bolest i drugim neprijatnim psihološkim reakcijama tokom lečenja), ostvare prava iz oblasti socijalnog osiguranja i uklјuče u rad udruženja pacijenata.

Pored individualnog razgovora, podrška pacijentima i njihovim bližnjima pruža se i radom u grupi, organizovanjem radionica, popularnim predavanjima i tribinama.

Zakazivanje razgovora u Savetovališt u obavlјa se lično, u ambulanti koja se nalazi u prizemlјu ili pu tem telefona: 011/2067­158.

Prilikom dolaska na razgovor potrebno je imati: overenu zdravstvenu knjižicu, uput lekara nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora biti overen od strane nadležne komisije, sa ocenom) i konzilijarnu odluku ili poslednji izveštaj ordinirajućeg lekara.

Program edukacije i podrške “Verujem u život

U Institutu oboleli mogu dobiti podršku i uklјučivanjem u grupni program edukacije i podrške pod nazivom “Verujem u život“. Osnovni cilј ovog programa je da se demistifikuje maligna bolest, pruže prave informacije o bolesti i lečenju, kao i da se pacijenti međusobno bolјe upoznaju i razmene iskustva.

Tokom predavanja pacijenti saznaju kako se dijagnostikuje i leči maligna bolest, upoznaju se sa pravilnim principima ishrane, očekivanim psihološkim reakcijama, rehabilitacijom, izvorima podrške u društvu, alternativnim i komplementarnim metodama, kliničkim ispitivanjima u onkologiji i drugim oblastima od značaja za pravilan tretman maligne bolesti.

Predavanja se održavaju u popodnevnim časovima, kako bi mogli prisustvovati i članovi porodica obolelih, a predviđeno je da se radi u grupama od 16 do 20 lјudi.

Svi zainteresovani pacijenti i članovi porodica koji žele da se uklјuče u grupni program edukacije i podrške “Verujem u život“, mogu se obratiti Savetovalištu Instituta, na telefon: 011/2067­158 ili na mejl adresu: savetovaliste@ncrc.ac.rs .

Izvori podrške u društvu

Podrška institucija i profesionalaca

 1. Savetovalište za psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju ­  u  Institutu: 011/2067­158, savetovaliste@ncrc.ac.rs
 2. Društvo Srbije za borbu protiv raka ­ u Institutu: 011/2067­151, www.serbiancancer.org
 3. Društvo Srbije za borbu protiv raka ­ u Institutu, otvorena telefonska linija: 011/2686­266
 4. BELhospis ­ Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu: 011/3343­311, 011/3038­074, www.belhospice.orgoffice@belhospice.org

 

Udruženja pacijenata

 1. Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika „Progovori“, www.progovori.rs
 2. Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, www.budimozajedno.rs
 3. Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre, www.udruzenjecrc.rs
 4. Nacionalno invalidsko udruženje ­ ILKO Srbije, www.ilco.org.rs
 5. Udruženje pacijenata sa retkim tumorima ­ UPRT, www.uprt.org.rs
 6. Udruženje „Zvončica“ ­ Udruženje roditelјa dece obolele od malignih bolesti, www.zvoncica.org.rs
 7. Udruženje NURDOR (roditelјi i prijatelјi dece lečene od raka), www.nurdor.org

 

Korisni linkovi

 1. http://onkonet.rs/
 2. http://www.stetoskop.info/Maligne­bolesti­i­tumori­s2­c37­sicknesses.htm
 3. www.belhospice.org
 4. www.carcinoid.org
 5. American Cancer Society, www.cancer.org
 6. Breast Cancer Information, www.breastcancer.org
 7. Cancer.Net, www.cancer.net
 8. Mayo Clinic, www.mayoclinic.org
 9. National Institutes of Health, www.nih.gov