Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Laboratorije

Laboratorijske analize

Ambulanta za vađenje krvi se nalazi na prvom spratu Instituta. Radno vreme: od 7:15 do 10:00 časova, za pacijente iz unutrašnjosti: od 11:00 do 11:30 časova i od 13:00 do 13:30 časova.

Za laboratorijske analize potrebna je sledeća dokumentacija: uput lekara nadležnog doma zdravlјa (za pacijente koji nisu iz Beograda overen od strane nadležne komisije, sa ocenom) i interni uput Instituta, dobijen pri pregledu od ordinirajućeg lekara.

Odeljenje Kliničke Laboratorije u svom sastavu sadrži

  1. Odsek hematološke laboratorije
  2. Odsek biohemijske laboratorije

Ambulanta za vadjenje krvi se nalazi na I spratu Instituta

Radno vreme

Radno vreme ambulante je od  7.15-10.00 h a za pacijente iz unutrašnosti i od 11-11.30 h i od 13-13.30 h.

Potrebna dokumentacija

  1. uput od lekara nadležnog doma zdravlja (za pacijente koji nisu iz Beograda, overen od strane nadležne komisije)
  2. interni uput Instituta dobijen pri pregledu od strane lekara Instituta

Priprema pacijenta za vađenje krvi

Pre jutarnjeg vadjenja krvi neophodno je da pacijent bude u režimu tzv. «noćnog gladovanja» tokom prethodnih 12 h (ne večerati posle 19.30 h, ne doručkovati, ali dozvoljeno je piti vodu).

Uputstvo za uzimanje urina

Prethodno oprati spoljne organe blagom sapunicom, obilno isprati toplom vodom i obrisati čistim suvim ubrus. Pripremiti posudu za skupljanje urina (koja se kupuje u apoteci) otvoriti je, a poklopac odložiti na čistu suvu površinu.

Uzima se samo prva, jutarnja mokraća, dok je bešika puna.
Pusti se prvi mlaz mokraće od nekoliko mililitara koji se baca
Odmah zatim neprekidajući mlaz rukom se podmetne već propremljena (otvorena) posuda za urin i pažljivo, ne dodirujući telo napuni mokraćom više od pola
Poklopac vratiti na pusudu pazeći da ne dodiruje mokraću
Uzorak mokraće doneti u laboratoriju što pre, ne čekajući više od jednog sata.

Uputstvo za sakupljanje urina tokom 24h

Uzimanje uzoraka mokraće ne dolazi u obzir u vreme menstruacije, niti dva dana posle.

Ukoliko pacijent ima uput za skupljanje 24 h urina mora sledeti sledeće uputstvo:

Urin se skuplja u odgovarajuću čistu posudu, zapremine 2-3 lit. (mogu se koristiti plastične flaše šireg grla od kupovne vode).

Prvog dana skupljanja urina pacijent treba rano ujutro da u potpunosti isprazni bešiku, i da taj prvi jutarnji urin odbaci. Ovo vreme zabeležiti.

Zatim sakupljati sve ostale porcije urina tokom toga dana i tokom noći u istu posudu, zaključno sa prvom jutarnjom mokraćom sledećeg dana (24 h od početka skupljanja) i ovo vreme je potrebno zabeležiti.

Za vreme skupljanja urina poželjno je da pacijent popije oko 2 lit. tečnosti.

U toku skupljanja urin se mora držati na hladnom.

Celokupnu količinu sakupljenog urina doneti u laboratoriju.

U službi Kliničke Laboratorije nema zakazivanja tako da se rezultati dobijaju istog dana u vremenu od 14-19 h na šalteru laboratorije sem rezultata TU markera koji se podižu sledeći dan.