Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Stručni savet

 

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora čija nadležnost je utvrđena Statutom Instituta. Stručni savet ima devet članova:

  1. Prim. dr sc. med. Nataša Jovanović-Korda, Klinika za radijacionu onkologiju, predsednik
  2. Prim. dr sc. med. Snežana Šušnjar, NS, Klinika za internističku onkologiju, zamenik predsednika
  3. Ass. dr sc. med. Marko Buta, Klinika za onkološku hirurgiju, član
  4. Prim. dr sc. med. Lejla Paripović, Služba za pedijatrijsku onkologiju, član
  5. Dr Irena Jovanić, Služba za patološku i drugu dijagnostiku, član
  6. Dr Biljana Bazić-Ćorović, Odeljenje za nuklearnu medicinu, član
  7. Dr Dragana Jovićević, Služba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku, član
  8. Dr sc. Tatjana Stanojković, VNS, Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, član
  9. Mr. ph. spec. Ivana Popović, Odeljenje za apotekarsku delatnost (Bolnička apoteka), član

Učesnici u radu Stručnog saveta:

  1. Mirjana Gavrilović, dipl.def., VMS, Glavna sestra Instituta
  2. Brankica Vračar, samostalni pravni saradnik, kontakt telefon 011/20-67-122