Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Da li je trudnoća bezbedna posle lečenja raka dojke

Danas postoje jasne preporuke za zaštitu plodnosti kod mladih žena sa dijagnozom maligniteta kojima predstoji primena hemioterapije i mogućnosti rađanja. Informacija o rizicima za povratak bolesti kod žena nakon lečenja karcinoma dojke je važan deo komunikacije sa pacijentkinjama i njihovim članovima porodice pre nego što donesu delikatnu odluku o budućem potomstvu. Posle operacije raka dojke, svaka žena ima rizik od povratka raka dojke. Ovaj rizik zavisi od parametara koji su postojali u trenutku postavljanja dijagnoze (stadijum bolesti i biologija tumora). Danas postoje čvrsti dokazi da trudnoća ne povećava dodatno rizik za povratak raka dojke.

Očuvanje plodnosti i planiranje porodice nakon lečenja maligne bolesti je moguće i predstavlja realan cilj mladih žena sa dijagnostikovanim rakom dojke u ranom stadijumu. U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije svake godine se započinje lečenje kod oko 1200 pacijenata sa novootkrivenim karcinomima dojke, a medju njima je oko 150 mladih žena kod kojih se bolest otkriva u ranijem stadijumu. Najčešće se kod njih primenjuje hemioterapija pre ili posle operacije i hormonska, antiestrogena, terapija u zavisnosti od biologije tumora. Naše iskustvo u radu sa ovim mladim ženama ukazuje na to da su mnoge od njih veoma zainteresovane za razgovor o mogućnosti rađanja.