Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju

Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS-u) se edukacija pacijenata primenjuje kao integralni deo onkološkog tretmana, na organizovan, planiran i kontinuiran način od 1998. godine, prema  preporukama  Evropskog udruženja medicinskih onkologa (ESMO).

Ovom delatnošću su se bavili klinički defektolozi – somatopedi sa prethodnim znanjem i iskustvom u radu sa osobama obolelim od malignih bolesti sa višom stručnom spremom.

Delatnost Odeljenja za obrazovanje i rehabilitaciju:

  •  informisanje – pružanje specifičnih znanja pacijentu i porodici,
  • pružanje psiho-emotivne i psiho-socijalne podrške pacijentu i porodici,
  • defektološka rehabilitacija,
  • stručna pomoć i podrška udruženjima pacijenata i edukacija medicinskih sestara

Odeljenje se bave i istraživanjima u oblasti edukacije pacijenata i porodice u okviru postdiplomskih (magistarskih, doktorskih i specijalističkih) studija. Istraživanja su usmerena na uticaj edukacije i rehabilitacije na psiho-socijalnu adaptaciju pacijenata, kvalitet života, prevenciju situacije hendikepa, mogućnosti defektološkog tretmana dece obolele od malignih bolesti, na procenu komunikacija stručnjaka sa pacijentima i članovima porodice.