Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Služba za tehničke i druge slične poslove

U Službi za tehničke i druge slične poslove obavljaju se poslovi vezani za održavanje zgrade, medicinske i nemedicinske opreme i aparata, praćenje realizacije ugovora za servisiranje, po potrebi prevoza pacijenata i zaposlenih Instituta, poslovi vezani za izradu plana nabavke u skladu sa procedurom.

Služba obavlja i poslove vezane za održavanje higijene prostorija i dezinfekcije, pranje laboratorijskog posuđa, donošenje i odnošenje krvi i ostalih bioloških materijala i briseva, prijem i izdavanje garderobe bolesnika, prijem, održavanje i distribucija veša i uniformi, berberske usluge, planiranje, pripremanje i distribucija obroka, kontrola namirnica.

U Službi za tehničke i druge slične poslove obrazuju se odeljenja i odseci i to:

  1. Odeljenje za tehničko održavanje opreme i objekta:
    • Odsek za održavanje objekta i nemedicinske opreme
    • Odsek za održavanje medicinske opreme
  2. Odeljenje ishrane i higijene:
    • Odsek ishrane
    • Odsek higijene

U Odeljenju za tehničko održavanje opreme i objekta obavljaju se poslovi vezani za održavanje zgrade, medicinske i nemedicinske opreme i aparata, praćenje realizacije ugovora za servisiranje.

U Odeljenju ishrane i higijene poslovi vezani za održavanje higijene prostorija i dezinfekcije, pranje laboratorijskog posuđa, donošenje i odnošenje krvi i ostalih bioloških materijala i briseva, prijem i izdavanje garderobe bolesnika, prijem, održavanje i distribucija veša i uniformi, berberske usluge, planiranje, pripremanje i distribucija obroka, kontrola namirnica.

Tehnička služba obezbeđuje odgovarajuće uslove za rad zaposlenima na Institutu za onkologiju i radiologiju,po potrebi prevozi pacijente i zaposlene na Institutu, organizuje i vodi poslove na sanacijama, adaptacijama i dogradnjama koje se izvode na Institutu, obezbeđuje redovne kontrole i servisiranje svih uređaja. U okviru tehničke službe obavljaju se i poslovi vezani za obezbeđenje zgrade, održavanje higijene prostorija i hodnika u zgradi, kao i uređenje prostora oko nje.