Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Plan nabavki

Plan javnih nabavki

 • Odluka o usvajanju prve dopune Plana javnih nabavki za 2024.
 • Plan javnih nabavki za 2024. godinu
 • Odluka o usvajanju pete dopune Plana javnih nabavki za 2023.
 • Odluka o usvajanju četvrte dopune Plana javnih nabavki za 2023.
 • Odluka o usvajanju treće dopune Plana javnih nabavki za 2023.
 • Odluka o usvajanju druge dopune Plana javnih nabavki za 2023.
 • Odluka o usvajanju prve dopune Plana javnih nabavki za 2023.
 • Plan javnih nabavki za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2023.
 • Odluka o usvajanju šeste dopune Plana javnih nabavki za 2022.
 • Odluka o usvajanju pete dopune Plana javnih nabavki za 2022.
 • Odluka o usvajanju treće dopune Plana javnih nabavki za 2022.
 • Odluka o usvajanju druge dopune Plana javnih nabavki za 2022.
 • Druga izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2022.
 • Odluka o usvajanju i peta dopuna plana javnih nabavki za 2021.
 • Odluka o usvajanju i četvrta dopuna plana javnih nabavki za 2021.
 • Odluka o usvajanju i treća dopuna plana javnih nabavki za 2021.
 • Odluka o usvajanju i druga dopuna plana javnih nabavki za 2021.
 • Odluka o usvajanju i prva dopuna plana javnih nabavki za 2021.
 • I dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2021. godinu
 • Treća izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu
 • Prva izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2020.
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o BUPJN
 • Druga izmena Plana javnih nabavki za 2019. godinu
 • I dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2017. godinu
 • Plan nabavke za 2016. godinu – dopuna
 • Plan nabavke za 2016. godinu
 • Interni plan za sprečavanje korupcije u JN (februar 2016.)
 • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u IORS-u (februar 2016.)
 • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke