Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Institut dobio akreditaciju Evropskog udruženja medikalnih onkologa (ESMO) kao prvi centar u Srbiji u kome se uz onkološko lečenje pruža i usluga palijativnog zbrinjavanja (ESMO Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care)

By admin on November 3, 2020 in Vesti
12

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) postao je prvi centar u Srbiji koji je dobio akreditaciju od Evropskog udruženja medikalnih onkologa (European Society for Medical Oncology, ESMO) kao centar u kome se zajedno pružaju onkološka i usluga palijativnog zbrinjavanja (ESMO Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care). Palijativno zbrinjavanje u onkologiji podrazumeva skrupuloznu procenu i lečenje bola i drugih simptoma bolesti i otklanjanje psihološke, socijalne i duhovne patnje, a ne isključivo lečenje umirućih bolesnika. Kada se palijativno zbrinjavanje primenjuje uz onkološko lečenje postižu se najbolji rezultati, bolesnici žive duže i kvalitetnije. Uz IORS, akreditaciju je dobilo još 9 onkoloških centara iz Evrope (Danska, Italija, Nemačka), Amerike, Japana, Indije i Afrike.

ESMO je ovu vest objavio i na svojim društvenim mrežama.

DC Facebook: https://www.facebook.com/806022776/videos/10158538616782777/

Twitter: https://twitter.com/myESMO/status/1313516210684866561

Sa ponosom ističemo da je ovom akreditacijom prepoznato i uvaženo višedecenijsko zalaganje kolektiva IORS da lečenju onkološkog bolensika pristupi sveobuhvatno. Naime, uz metode za dijagnostikovanje i lečenje tumora bolesnicima IORS su dostupne i metode lečenja usmerene ka pacijentu i porodici koje podržavaju kvalitet života bolesnika i porodice i bave se otklanjanjem patnje (suportivna onkologija, palijativno zbrinjavanje, psihoonkologija).

Akreditaciju je podnelo Odeljenje za suportivnu onkologiju i palijativno zbrinjavanje (SO/PZ). Ovo odeljenje IORS je specijalizovano za procenu i lečenje bola i drugih simptoma maligne bolesti i za prevenciju i lečenje komplikacija onkoloških pristupa. U okviru Odeljenja funkcioniše Odsek intenzivne onkološke nege sa 4 kreveta gde se smeštaju pacijenti sa teškim simptomima i komplikacijama bolesti i lečenja, zatim mobilni konsultantski tim koji obavlja konsultacije za hospitalizovane bolesnike na svim klinikama IORS, kao i ambulanta za bol i druge simptome i ambulanta za onkofertilitet, za podršku ženama sa dijagnozom karcinoma dojke koje žele potomstvo. Odeljenje za SO/PZ je organizovano tako da u svakom trenutku izadje u susret potrebama pacijenata i porodice: uslugu pruža, multidisciplinarni tim kojeg čine lekari, medicinske sestre, psiholozi, i po potrebi socijalni radnik i farmaceut. Usluga je dostupna od trenutka kada se pacijent javi na Konzilijum IORS i nadalje u svim fazama lečenja, na zahtev nadležnog onkologa. Odeljenje blisko saradjuje sa kolegama onkolozima na svim klinikama IORS kako bi se zajednički napravio najbolji plan lečenja za svakog pacijenta ponaosob, integrišući metode lečenja tumora sa metodama koje podržavaju kvalitet života bolesnika. Odeljenje se bavi i obukom kadrova iz oblasti suportivne onkologije i palijativnog zbrinjavanja, sprovodi istraživanja iz ovih oblasti i aktivno saradjuje sa kolegama iz zemlje, regiona i sveta.

Savremena onkologija u centar lečenja stavlja pacijenta kome pripada najbolje lečenje maligne bolesti, ali i najbolji mogući kvalitet života u svim fazama lečenja. Naš moto glasi: „lečimo obolelog, a ne dijagnozu, ne organ, ne samo tumor“.

About the Author

adminView all posts by admin