Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Dodatne informacije

Odgovor na pitanje – usluga održavanja i servisiranja računarske opreme

Odluka o dodeli ugovora – KOMTEK drugi deo

Odluka o dodeli ugovora – atraumatskog i lanenog šavnog materijala po partijama

Odluka o dodeli ugovora – KOMTEK

Odgovor na pitanje III – Licencirani softver Windows 10 Profesional ili ekvivalent i Office 2016 Home&Business ili ekvivalent

Odluka o dodeli ugovora – LAB PROVA TIM

Odgovor na pitanje II – Licencirani softver Windows 10 Profesional ili ekvivalent i Office 2016 Home&Business ili ekvivalent

Odluka o dodeli ugovora – MAKS TIM

Odluka o dodeli ugovora – MD Projekt Institut d.o.o.

Odluka o dodeli ugovora – LAB PROVA

Odluka o dodeli ugovora – MD IMAGING

Odluka o dodeli ugovora – Medisal d.o.o.

Odgovor na pitanje – aparati za anesteziju

Odluka o produženju roka (aparati za anesteziju)

Odluka o produžetku roka za podnošenje ponuda (usluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme – Laminarne komore)

Izmene konkursne dokumentacije (usluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme – Laminarne komore)

Odgovor na pitanje – usluge tekućih popravki i održavanja medicinske opreme – Laminarne komore

Odluka o dodeli ugovora – sitni medicinski inventar

Odgovor na pitanje – usluge keteringa

Odluka o zaključenim ugovorima – B.BRAUN i EUMED

Odluka o dodeli ugovora – Perihard

Odluka o dodeli ugovora – MESSER-TEHNOGAS

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponudjača u 79. postupku nabavke

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora – Maks Tim

Odgovor na pitanje – dodatna oprema za aparat za plazma sterilizaciju

Odgovor na pitanje II – održavanje računarske mreže

Odgovor na pitanje – održavanje računarske mreže

Izmena i dopuna konkursne dokumentacija (održavanje razvoda medicinskih gasova, sa rezervnim delovima, Održavanje podstanice med.gasova…)

Odluka o produzenju roka (održavanje razvoda medicinskih gasova, sa rezervnim delovima, Održavanje podstanice med. gasova…)

Odgovor na pitanje (usluge održavanja i čišćenje kanalizacione mreže i seperatora masti sa ugradnim materijalom)

Odluka o produzetku roka (usluge održavanja i čišćenje kanalizacione mreže i seperatora masti sa ugradnim materijalom)

Odgovor na postavljeno pitanje, Heliant

Odgovor na postavljeno pitanje (opasan otpad)

Odgovor na postavljeno pitanje, servisiranje medicinske opreme Agilija

Odgovor na postavljeno pitanje, servisiranje medicinske opreme

Odluka o produzenju roka, Agilija

Odluka o produzetku roka, medicinska oprema Agilija

Odluka o produženju roka (stapleri)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (linearni akcelerator Primus)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (usluga održavanja higijene)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (preuzimanja transporta i tretmana infektivnog, citostatskog, hemijskog i farmaceutskog otpada)

Odgovor na pitanje IV (nabavka potrošnog materijala za aparate po partijama)

Odgovor na pitanje II (tekuće popravke i održavanje medicinske opreme po partijama)

Izmena konkursne dokumentacije (nabavka antivirusnih licenci)

Odgovor na pitanje – antivirus softver II

Izmenjena konkursna dokumentacija (usluga tekućeg popravke i održavanje medicinske opreme po partijama)

Izmene konkursne dokumentacije (usluga tekućeg popravke i održavanje medicinske opreme po partijama)

Izmena konkursne dokumentacije (usluga preuzimanja transporta i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada po partijama)

Odgovor na pitanje (potrošni materijal za aparate po partijama)

Izmena konkursne dokumentacije (potrošni materijal za aparate po partijama)

Odgovor na pitanje (antivirus softver)

Odgovor na pitanje II (potrošni materijal za mono bipolarni nož)

Odgovor na pitanje (potrošni materijal za mono bipolarni nož)

Poništenje izmena konkursne dokumentacije (usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača Thermo Shandon)

Izmena konkursne dokumentacije (usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača Thermo Shandon)

Izmena konkursne dokumentacije (potrošni med. mat. i hem. za eksperimentalnu)

Obavestenje o produženju roka (potrošni med. mat. i hem. za eksperimentalnu)

Pitanja i odgovori br. 1 (javna nabavka opreme po partijama)

Pitanja i odgovori br. 2 (javna nabavka opreme po partijama)

Pitanja i odgovori br. 3 (javna nabavka opreme po partijama)

Odluka o produženju roka (javna nabavka opreme po partijama)

Odgovor na postavljeno pitanje br. 3 – plazma sterilizator

Obaveštenje o produženju roka (potrošni med.materijal i hemikalije)

Odgovor 01 (potrošni medicinsi materijal i hemikalije za eksperimentalnu laboratoriju po partijama)

Odgovor (potrošni medicinsi materijal i hemikalije za eksperimentalnu laboratoriju po partijama)

Obaveštenje u produženju roka (potrošni medicinski materijal i hemikalije za eksperimentalnu laboratoriju po partijama)

Pitanje i odgovor (vaučeri za paketiće)

Pitanje i odgovori 1 (vaučeri za paketiće)

Odgovor na pitanje (potrošni medicinski materijal i hemikalije za laboratorije)

Odgovor na pitanje (plazma sterilizator)

Odgovor na pitanje (nabavku rezervnog dela floating deck injektora)

Odgovor na pitanje (atraumatski i laneni šavni materijal po partijama)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Hirurške mrežice, Vaskularne klipse)

Odgovor na postavljeno pitanje – Plazma sterilizator 01

Odgovor na postavljeno pitanje – Plazma sterilizator

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge po partijama – 03

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge po partijama – 01

Odgovor na pitanje u vezi javne nabavke potrošnog medicinskog materijala

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge po partijama

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga održavanja medicinske opreme po partijama

Odgovor na pitanje (Termoplastične maske za imobilizaciju abdomena i male karlice)

Odgovor na pitanje 2 (Termoplastične maske za imobilizaciju abdomena i male karlice)

Odluka o produzenju roka za dostavljanje ponuda (javna nabavka implantanata za dojku)

Izmena konkursne dokumentacije (javna nabavka implantanata za dojku)

Pitanje i odgovor (demineralizator vode)

Odgovor (demineralizator vode)

Odgovor na postavljeno pitanje (sanacija krova)

Pitanja i odgovori 2 (1. partija – vaskularne klipse i 2. partija – hirurške mrežice)

Pitanja i odgovori 1 (hirurske mrezice i vaskularne klipse)

Odgovor na zahtev zainteresovanog lica (vaskularne klipse i hirurske mrezice)

Pitanja i odgovori (javna nabavka hrane)

Pitanja i odgovori (termoplastični ulošci (maske))

Odluka o produzenju roka za dostavljanje ponuda za javnu nabavku stolarije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku stolarije 1

Dodatne informacije (nabavka stolarije od aluminijumskih profila sa demontažom postojeće stolarije i ugradnjom isporučene stolarije)

Pojasnjenje konkursne dokumentacije (nabavke stolarije od aluminijumskih profila sa demontažom postojeće stolarije i ugradnjom isporučene stolarije)

Pitanja i odgovori za uslugu keteringa

Odgovor na pitanja u vezi javne nabavke dobara po partijama (Aparat za anesteziju sa pacijent monitorom , Kofer za reanimaciju)