Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Učešće specijalista radiologije i lekara na specijalizaciji iz radiologije IORS na Kongresu mladih radiologa u Beogradu

By admin on November 30, 2022 in Vesti
9

Mlađi specijalisti i lekari na specijalizaciji iz radiologije, zaposleni u IORS, učestvovali su na Kongresu mladih radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, u Beogradu, 18-19. 11. 2022.

Zaposleni mladi radiolozi u IORS imali su sledeća usmena saopštenja:

  1. Dr Mina Vasović, spec. radiologije, saopštila je dosadašnja iskustva u realizaciji FNAB (engl. Fine Needle Aspiration Biopsy) štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka – minimalno invazivne procedure koju su specijalisti (dr Mina Vasović, dr Natalija Zoranović i dr Ivana Šović) počeli rutinski da realizuju od juna 2022. uz učešće i edukaciju lekara na specijalizaciji (dr Luka Raspopović, dr Radoje Tubić i dr Katarina Kovačević).
  2. Dr Katarina Obradović, lekar na specijalizaciji, u okviru ”sesije specijalizanata”, imala je usmeno izlaganje o metastazama u dojci primarnih ekstramamarnih tumora.
  3. Pored usmenih saopštenja, lekari na specijalizaciji / klinički lekari, imali su i poster-prezentacije:

”Ekstragonadani horiokarcinom kod pacijenta muškog pola – inicijalno dijagnostikovanje i praćenje: prikaz slučaja” – Dolićanin Gicić A., Erić-Nikolić A, Ninković D., Kovačević K., Bota A., Milošević Z.

”Uzgredan nalaz kompjuterizovane tomografije kod pacijentkinje sa melanomom: prikaz slučaja” – Bota A., Erić Nikolić A., Zoranović N., Dolićanin Gicić A., Milošević Z.

”Metastaze karcinoma bubrega u skeletnim mišićima: prikaz slučaja” – Šapić M., Erić Nikolić A., Ninković D., Bota A., Milošević Z.

”CT prezentacija retkog ginekološkog tumora porekla Volfovih kanala – prikaz slučaja” – Manojlov S., Erić Nikolić A., Jovanović D., Nikolić N., Kolović D., Milošević Z.

Učesnici Kongresa mladih radiologa iz IORS-a

About the Author

adminView all posts by admin