Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Predstavljene nove brošure za pacijente Instituta

By admin on March 15, 2016 in Vesti
0
0

U Institutu su 09.03.2016. predstavljene nove brošure za onkološke pacijente koje su u sklopu projekta „Znanjem protiv raka“ pripremili stručnjaci Instituta pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije  (program 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“, projekat 0008 – Podrška sprovođenju nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka“ u 2015. godini).

Koordinator projekta je bila dr Ana Jovićević sa saradnicima spec. defektol. Svetlanom Ristić i VMS Verom Mandić.

Teme brošura su zajedno izabrali pacijenti i stručnjaci Instituta – pacijenti i predstavnici udruženja pacijenata koji su članovi RADNE GRUPE ZA PODRŠKU PACIJENTIMA, lekari i medicinske sestre sa različitih odeljenja, stručnjaci Savetovališta Instituta…

Izabrana su pitanja koja pacijenti najčešće postavljaju: kako se postavlja dijagnoza raka i određuje lečenje, kako se snaći u Institutu, šta obolele očekuje tokom lečenja raka, kako se pripremiti i kako se ponašati tokom lečenja, da li koristiti alternativne i komplementarne metode, kako umanjiti tegobe i omogućiti bolji kvalitet života tokom i nakon lečenja…

U pisanju brošura učestvovala su 24 stručnjaka Instituta različitih profila i specijalnosti. Pripremljene su sledeće brošure:

 1. Vodič za pacijente Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije  
  (Spec. defektol. Svetlana Ristić, Mr sci. defektologije Svetlana Berat)
 2. Dijagnostika malignih bolesti – od kliničkog pregleda do patohistološkog nalaza
  (Ass. dr sci. med. Mirjan Nadrljanski)
 3. Mamografija i drugi pregledi u otkrivanju i praćenju bolesti dojki
  (Prof. dr sci. med. Zorica Milošević)
 4. Hirurško lečenje – Uputstvo za pacijente pre i nakon operacije
  (Dr Marko Jevrić, Vera Mandić, strukovna medicinska sestra)
 5. Hemioterapija – Uputstvo za pacijente na hemioterapiji
  (Mr sci. med. dr Ivana Božović-Spasojević, Marijana Milošević, strukovna medicinska sestra)
 6. Radioterapija – Uputstvo za pacijente na zračnoj terapiji
  (Dr Marko Dožić, Jovan Stevanović, viši radiološki tehničar)
 7. Suportivna terapija
  (Dr sci. med. Snežana Bošnjak,Dr sci. med. Snežana Šušnjar, Dr Jelena Dimitrijević, Dr Ana Žilić, Dr Feđa Đorđević, Dr Miloš Ratknić, Dr Vesna Mijucić, Marija Andrijić, psiholog)
 8. Preporuke za pacijente u toku i nakon onkološkog lečenja – ishrana, fizička aktivnost, pušenje i izlaganje suncu
  (Dr Dragana Jovićević, Spec. defektol. Svetlana Ristić)
 9. Alternativne i komplementarne metode
  (Mr sci. med. dr Ana Jovićević)
 10. Operacije dojke
  (
  Prim. dr Neven Jokić)
 11. 11.  Maligne bolesti kod dece
  (Dr sci. med. Zoran Bekić)
 12. Rak štitaste žlezde, dijagnostika i lečenje
  (Doc. dr sci.med. Ivan Marković)
 13. Nasleđe i rak
  (N.Sav. dr sci.med. Mirjana Branković Magić)

Brošure su dostupne onkološkim pacijentima u štampanoj formi u Institutu (brošure su besplatne) kao i u elektronskoj formi na sajtu  www.ncrc.ac.rs/vodici/

Konferencija za štampu

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*