Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Evropski Kongres radiologa (ECR 2016)

By admin on March 11, 2016 in Vesti
0
6

Evropski Kongres radiologa (ECR 2016), održan je u Beču, Austrija od 2 – 6. marta 2016. god. ECR je tradicionalno – najveći i najznačajniji evropski radiološki skup, koji okuplja oko 20,000 radiologa i saradnika iz različitih domena imidžing dijagnostike.

Kao i ranijih godina, i ove 2016. god. u okviru stručnih sesija, Ass. Dr sci. med. Mirjan Nadrljanski, Načelnik Odelenja dijagnostike dojke u IORS, uzeo je aktivno učešće, sa prikazom rezultata primene skraćenog protokola za MRI dojki kod pacijentkinja sa visokim rizikom za karcinom dojke, sa mamografski denznim dojkama, a bez palpabilnih lezija. Rezultati upućuju na identičnu senzitivnost i specifičnost primene skraćenog protokola, koji podrazumeva primenu MRI sekvenci u trajanju od 4 min. u poređenju sa standardnim dijagnostičkim protokolom, koji podrazumeva dužinu pregleda od 25 min.

Pored konstruktivne diskusije nakon izlaganja, rad je bio zapažen i od strane radiološke, stručne javnosti, pa je o učešću radiologa IORS, publikovan i tekst na američkom radiološkom portalu AUNTMINNIE, gde je rad uvršćen u deset najznačajnijih tema sa ovogodišnjeg ECR.

Tekst sa portala

Rang lista

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*