Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Izveštaj sa učešća na PROS kongresu – Ljubljana 2015.

By admin on August 3, 2015 in Vesti
0
1

U periodu od 23. do 27.juna 2015.godine u Ljubljani, Slovenija, održan je kongres Udruženja  pedijatrijske radijacione onkologije (PROS – Pediatric radiation oncology society), na kome su sa radovima učestovale prim. mr sc. med. dr Jelena Bokun i dr Dragana Stanić, uz pomoć kompletnog granta dobijenog od strane udruženja.

Prvog dana, u okviru sesije slabo i srednje razvijenih zemalja, dr Dragana Stanić predstavila je  rad  prihvaćen za usmenu prezentaciju pod nazivom “Pedijatrijska radijaciona onkologija u Srbiji” autori : Dragana Stanić, Jelena Bokun, Ivana Mišković i Marina Nikitović. Ovim radom  prikazan je razvoj pedijatrijske radioterapije u našoj zemlji, uvođenje 3D-konformalne tehnike, trenutna situacija  i  izazovi. U okviru iste sesije izabrane radove su prezentovale  kolega iz Egipta, BiH, Turske i Brazila. Teme su bile: “Meduloblastom kod dece mlađe od 3 godine: Novine u tretmanu i prognostičkim faktorima”, “Značaj RAPIDARC radioterapije u reiradijaciji rekurentnog meduloblastoma – prikaz slučaja”, “Pedijatrijska radijaciono-onkološka mreža u slabo i srednje razvijenim zemljama (PRON-LMIC): Nova platforma za povećanje naučnog znanja o pedijatrijskom kanceru u zemljama sa ograničenim sredstvima”, i “Kada je bezbedno korišćenje 2D-planiranja u pedijatrijskoj radijacionoj onkologiji?”.

Prim. mr sc.med. dr Jelena Bokun  predstavljala  je  rad sa temom “Radioterapija pedijatrijskog nazofaringealnog karcinoma u Srbiji” kao poster prezentaciju.

U okviru interaktivne sesije diskutovano je o pojedinačnim slučajevima, tenhikama i problemima. Od strane organizacionog komiteta pohvaljena je pedijatrijska radioterapija u Srbiji uz isticanje da koristimo sofisticirane tehnike uprkos ograničenim materijalnim sredstvima.

Teme razmatrane narednih dana na kongresu su bile posvećene svim aspektima uticaja radioterapije na rast kostiju, kao i drugim kasnim postiradijacionim sekvelama, indikacijama i iskustvima kolega u korišćenju protonske terapije, IGRT (Image guided radiotherapy) i osiguranju kvaliteta.

Održane su veoma korisne praktične radionice delineacije slučajeva Ewing sarkoma, ependimoma i meduloblastoma.

Na kongresu su ostvareni i obnovljeni veoma važni kontakti sa istaknutim stručnjacima i kolegama iz regiona, Evrope i udaljenih  zemalja sveta. Upućen nam je poziv da se priključimo u saradnji koju su ostvarili u okviru osnovane Pedijatrijske radijaciono-onkološke mreže u slabo i srednje razvijenim zemljama (PRON-LMIC). Takodje, dobili smo priliku da obavljamo konsultacije i prikaze teških slučajeva u budućnosti i zajedno diskutujemo sa svim članovima PROS-a, u okviru PROS Forum-a, sve u cilju razmene znanja i iskustva i napretku pedijatrijske radijacione onkologije. Prisustvo ovom i sličnim sastancima još jednom se pokazalo da je od neprocenjivog značaja za lekare koji se bave pedijatrijskom radijacionom onkologijom u Srbiji.

Autori: dr Dragana Stanić i dr Jelena Bokun

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*