Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Druga evropska konferencija o suportivnoj terapiji u onkologiji za teritoriju Balkana i Istočne Evrope