Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Tim za informacije – procedure

01 Procedura za odnose sa javnoscu

02 Procedura za prigovore i sugestije pacijenata

03 Procedura za davanje i objavljivanje informacija od znacaja i za davanje informacija od javnog znacaja

04 Procedura za uvid u medicinsku dokumentaciju

05 Procedura jutarnjeg raporta, kolegijuma i vizita

06 Procedura za rad Data centra

07 Procedura o pravima pristupa IKT sistemu

08 Procedura za VPN pristup informacionom sistemu

09 Procedura o instalaciji i konfiguraciji sistema

10 Procedura o zaštiti od zlonamernog softvera

11 Procedura o korišćenju mobilnih uređaja

12 Procedura o edukaciji zaposlenih iz oblasti bezbednosti IKT sistema

13 Procedura za postupanje, obradu, skladištenje i prenos podataka

14 Procedura za upravljanje prenosnim nosačima podataka

15 Procedura za bezbedno rashodovanje nosača podataka

16 Procedura o bezbednosti u razmeni elektronskih poruka

17 Procedura pristupa mreži i mrežnim uređajima

18 Procedura za uključivanje i isključivanje servera

19 Procedura o održavanju računarske opreme i ažuriranja sistema

20 Procedura za ostavljanje osetljivih i poverljivih dokumenata i materijala

21 Procedura za izradu rezervnih kopija

22 Procedura za obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja tokom incidenta

23 Procedura o bezbednosti informacija koje su dostupne pružaocima usluga

24 Procedura za upravljanje bezbednosnim incidentima u IKT sistemu

25 Procedura za administriranje WEB sajta IORS-a

U01 Uputstvo za Heliant Health backup

U02 Uputstvo za klauzulu o poverljivosti podataka

U03 Uputstvo za TIM DMS backup