Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Projekti

Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj čiji su nosioci iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

175068 – Molekularni biomarkeri karcinoma dojke i promena njihovog značaja u zavisnosti od perioda praćenja toka – nosilac Projekta Dragica Nikolić-Vukosavljević

175011 – Modifikatori biološkog odgovora u fiziološkim i patološkim stanjima – nosilac Projekta Zorica Juranić

III 41026 – Farmakodinamska i farmakogenomska ispitivanja novijih lekova u lečenju solidnih tumora – nosilac Projekta Siniša Radulović

  • Reference za 2014 godinu – projekat 175011
  • Reference za 2014 godinu – projekat 175068
  • Reference za 2014 godinu – projekat III 41026
  • Spisak Projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čija je realizacija u toku (2011-2014. godine)