Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Подршка очувања квалитета живота

 

Подршка пацијенту и породици да се очува квалитет живота упркос болести и лечењу

У Институту постоји Тим за супортивну онкологију (енгл. support, подршка) састављен од лекара, медицинских сестара, психолога, фармацеута, а по потреби дефектолога и социјалног радника. Тим ради у оквиру Одсека интензивне онколошке неге Клинике за медикалну онкологију, али пружа консултације на свим клиникама Института.

Поред стационарног лечења и консултација мобилног тима у Институту, пацијентима оболелим од малигне болести доступан је и амбулантни сервис за лечење канцерског бола и других симптома који прате малигну болест.

У амбуланти за бол и друге симптоме лече се пацијенти Института, на основу захтева лекара Института за консултацију. Институт пружа услугу само својим пацијентима. Пацијенти са болом као најважнијим симптомом, који су приказани конзилијуму и за које је донета одлука за симптоматску/супортивну терапију, могу добити хитну услугу лечења бола, ако то конзилијум предлаже. Услуге лечења бола не пружају се на захтев породице.

За пацијенте који нису у стању да дођу у Институт обавезан је извештај надлежног лекара Института или извештај лекара службе кућног лечења.

Амбуланта за бол ради свакога дана, од 12 до 13.30 часова. Преглед у амбуланти може се заказати лично или на број телефона: 011/2067-­105.

Приликом доласка у Амбуланту за бол потребно је понети: упут лекара надлежног дома здравља (за пацијенте који нису из Београда упут мора бити оверен од стране надлежне комисије, са оценом), оверену здравствену књижицу и медицинску документацију.

 

Извори подршке у друштву

 

 1. Подршка институција и професионалаца

  1. Саветовалиште за психосоцијану подршку и рехабилитацију у Институту: 011/2067­-158, savetovaliste@ncrc.ac.rs
  2. Друштво Србије за борбу против рака у Институту: 011/2067­-151, www.serbiancancer.org
  3. Друштво Србије за борбу против рака у Институту, отворена телефонска линија: 011/2686-­266
  4. БЕЛхоспис Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину: 011/3343­-311, 011/3038­-074, www.belhospice.orgoffice@belhospice.org

   

  Удружења пацијената

  1. Удружење грађана за борбу против рака јајника „Проговори“, www.progovori.rs
  2. Удружење жена оболелих и лечених од рака дојке „Будимо заједно“, www.budimozajedno.rs
  3. Удружење пацијената оболелих од рака дебелог црева и јетре, www.udruzenjecrc.rs
  4. Национално инвалидско удружење ИЛКО Србије, www.ilco.org.rs
  5. Удружење пацијената са ретким туморима УПРТ, www.uprt.org.rs
  6. Удружење „Звончица“ Удружење родитеља деце оболелих од малигних болести, www.zvoncica.org.rs
  7. Удружење НУДРОР (родитељи и пријатељи деце лечене од рака), www.nurdor.org

   

  Корисни линкови

  1. http://onkonet.rs/
  2. http://www.stetoskop.info/Maligne­bolesti­i­tumori­s2­c37­sicknesses.htm
  3. www.belhospice.org
  4. www.carcinoid.org
  5. American Cancer Society, www.cancer.org
  6. Breast Cancer Information, www.breastcancer.org
  7. Cancer.Net, www.cancer.net
  8. Mayo Clinic, www.mayoclinic.org
  9. National Institutes of Health, www.nih.gov