Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Patologija – procedure

01 Procedura administracije

02 Procedura arhiviranje predmetnih stakala i parafinskih blokova tkiva

03 Procedura dodela citoloskog broja

04 Procedura dodele patohistoloskog broja

05 Procedura fiksacije, dekalcinacije i procesiranja tkiva

06 Procedura histohemijsko bojenje

07 Produra izbacivanje preostalog bioloskog materijala nakon postavljanja patohistoloske dijagnoze

08 Procedura izdavanje i vracanje plocica i kalupa

09 Procedura kalupljenje procesiranih tkivnih uzoraka

10 Procedura konsultativnih pregleda

11 Procedura mikroskopiranje

12 Procedura montiranje hematoksilin-eozin predmetnih stakala

13 Procedura montiranje i numericko obelezavanje citoloskih predmetnih stakala

14 Procedura numericko obelezavanje hematoksilin-eozin obojenih predmetnih stakala

15 Procedura obrada uzoraka za citolosku analizu

16 Procedura postavaljanje citoloske dijagnoze

17 Procedura za prijem citoloskih uzoraka

18 Procedura za prijem operativnog materijala

19 Procedura pripreme za HER-2 Dual-ISH bojenje

20 Procedura pripreme za imunohistohemijsko bojenje

21 Procedura secenja parafinskih blokova tkiva

22 Procedura uput za citologiju

23 Procedura uput za patologiju

24 Procedura uzorkovanja materijala

25 Procedura bojenje citoloskih predmetnih stakala

26 Procedura bojenje tkivnih preseka hematoksilin-eozin metodom

27 Procedura HER-2 Dual-ISH bojenje imunostajler

28 Procedura imunohistohemijsko bojenje – manuelno

29 Procedura imunohistohemijsko (HER-2) bojenje – imunostejner

30 Procena stanja opreme sluzbe patologije i citologije

31 Procedura interne i eksterne komunikacije

32 Procedura Ex tempore dijagnostika

33 Procedura komunikacija sa firmom Arhiv COD OMNIS

34 Procedura provere sadrzaja posuda u aparatima za procesiranje tkiva pre i posle puštanja aparata u rad