Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

Medikalna onkologija – procedure

01 Procedura dijagnostika i terapija u Kabinetu za endoskopiju, internu medicinu i gastroenterohepatologiju IORS-a

02 Procedura postupka postovanja prava pacijenata na stacionarnom lecenju KMO

03 Procedura o pripremi i primeni hemio i bioterapije na stacionaru u okviru Klinike za medikalnu onkologiju

04 Procedura za internu komunikaciju unutar onkoloske intenzivne nege

05 Procedura za suportivnu onkologiju i palijativno zbrinjavanje

06 Procedura organizacije rada mobilnog tima za suportivnu onkologiju i ambulante za bol i druge simptome

07 Procedura za kvalitet rada i bezbednosta pacijenata

09 Procedura za prijem pacijenata i primena specificne terapije na odeljenju za ambulantnu primenu hemioterapije – DBHT

10 Procedura informisanje pacijenata o predlozenom lecenju preko odeljenja DBHTH

11 Procedura unos podataka u istoriju bolesti i ambulantna otpusna lista odeljenja

12 Procedura priprema i davanje hemioterapije i ostale medicinske procedure koje se sprovode preko odeljenja DBHT

13 Procedura trebovanje, evidencija i kontrola lekova, infuzionih rastvora i potrosnog materijala u odeljenju DHBT

14 Procedura primopredaje raporta o dnevnom radu odeljenja DBHT

15 Procedura prijavljivanja nezeljenih i toksicnih reakcija na primenjenu terapiju, kao i hitni prijemi zbog toksicnosti terapije na odeljenju DBHT

16 Procedura odlaganje otpadnog medicinskog materijala u odeljenju DBHT

17 Procedura izrada mesecnog rasporeda rada i plana godisnjih odmora u odeljenju DBHT

18 Procedura evidentiranja rada u odeljenju DBHT

19 Procedura trebovanja, cuvanja i izdavanja lekova i potrosnog medicinskog materijala (KMO)

20 Пrocedura o bezbednom rukovanju citotoksicnim agensima

21 Procedura za bezbedno rukovanje narkoticima

22 Procedura za pravilno rukovanje infuzionim rastvorima

23 Procedura za pravilno rukovanje infuzionim pumpama

24 Procedura postupka sa umrlim

25 Procedura za lečenje i podršku trudnica kod kojih je dijagnostikovan malignitet

26 Procedura za mlade žene sa dijagnozom karcinoma dojke koje žele zamrzavanje reproduktivnog materijala i/ili trudnoću

27 Procedura za zamrzavanje reproduktivnog materijala kod žena sa nemetastatskim solidnim malignitetima kojima predstoji kurativno lečenje primenom hemioterapije

U01 Uputstvo za prijem pacijenata na KMO

U02 Uputstvo za zakazivanje prijema pacijenata na odeljenju za ambulantnu primenu hemioterapije DBHT

U03 Uputstvo za postupak sa umrlim