Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga tekućih popravki i održavanja po partijama JN 35/2017

Partija I

– Linearni akcelerator Mevatron M2 Primus Mid energy
– Magnetna rezonanca MR Avanto, sa radnim stanicama i čilerom

Partija II

– CT Siemens Somatom sensation, sa radnim stanicama i čilerom
– Gama Kamera E.CAM sa sa pripadajućim radnim stanicama , sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda