Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga tekućih popravki i održavanja medicinske opreme proizvođača Simens, po partijama JN 21/2018

Partija 1
– Linearni akcelerator Mevatron M2 Primus Mid energy

Partija 2
– CT Siemens Somatom sensation, sa radnim stanicama (Singo, Leonardo itd.) i čilerom
– Gama Kamera E.CAM sa pripadajućim radnim stanicama i čilerom
– Mobilni rentge Mobilett Mira

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda