Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga po partijama JN 99/2017

Partija 1
– Periodična dozimetrijska kontrola izvora zračenja – merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja

Partija 2
– Periodična dozimetrijska kontrola izvora zračenja – merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja

Partija 3
– Periodična dozimetrijska kontrola izvora zračenja – merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja

Partija 4
– Lična dozimetrijska kontrola – očitavanje TLD (merenje radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje ličnih ekvivalenata doze Hp(10) i Hp(0,07)

Partija 5
– Zdravstveni pregledi profesionalno izloženih lica jonizujućim zračenjima

Partija 6
– Usluga ispitivanja uslova radne sredine (mikroklima,osvetljenje ,hemijske štetnosti ,fizičke štetnosti) po pravilniku o pregledu i ispitivanju uslova radne sredine i opreme za rad

Partija 7
– Usluge ispitivanje uslova radne sredine (biološka štetnost). Po pravilniku o pregledu i ispitivanju uslova radne sredine i opreme za rad

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda