Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga održavanja softvera JN 56/2019

Partija 1
– NextBiz

Partija 2
– Heliant

Partija 3
– LIS (laboratorijski informacioni sistem)

Partija 4
– eDosije(kadrovski sistem)

Partija 5
– Tim DMS (sistem za arhiviranje poslovne dokumentacije)

Partija 6
– Time Worx (sistem za evidenciju prisustva na radu)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora