Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga održavanja i servisiranja po partijama JN 18/2017

Partija I

– Usluga održavanja i servisiranja štampača , fotokopir aparata i računara, računarske opreme sa rezervnim delovima

Partija II

– Usluga održavanja računarske mreže sa rezervnim delovima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda