Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme po partijama

Partija 1 – Gama proba sa detektorom i sondom EUROPROBA

Partija 2 – Ultrazvuk za brahiterapiju,proizvođača B&K

Partija 3 – Održavanje aparata za ortovoltažu Gulmay

Partija 4 – BIOBEAM – izotopski aparat za zračenje krvi

Partija 5 – Održavanje sistema pomičnih lasera