Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN sitnog inventara po partijama JN 112/2018

Partija 1
– sitan inventar signalni sat

Partija 2
– sitan inventar zaštitna sredstva

Partija 3
– sitan inventar merni istrumenti

Partija 4
– sitan inventar (previjalište)

Partija 5
– sitan inventar stalci za infuziju

Partija 6
– sitan inventar čeono svetlo

Partija 7
– sitan inventar terapijska kolica

Partija 8
– sitan nemedicinski inventar za održavanje higijene

Partija 9
– sitan inventar pelvimetar

Partija 10
– četkice za mehaničko ćišćenje kanila i ovoida

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda