Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN materijala za održavanje higijene po partijama JN 103/2018

Partija 1
– Sredstva za pranje i održavanje higijene

Partija 2
– Proizvodi od plastike za održavanje higijene

Partija 3
– Papirna galanterija

Partija 4
– Krpe, sunđeri i rukavice

Partija 5
– Profesionalna sredstva za mašinsko pranje

Partija 6
– Sredstvo za blatex aparat

Partija 7
– Kese i džakovi

Partija 8
– Dodatni pribor za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovor na postavljeno pitanje I

Izmena konkursne dokumentacije

Odgovor na postavljeno pitanje II

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni odluke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru