Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN. Javna nabavka usluge popravke i održavanja aparata proizvodjača Elekta

  • RT Simulator Nukletron HQ (bez cevi i detektora),  sa rezervnim delovima
  • Nucletron Microselectron V1,  sa rezervnim delovima
  • Nucletron Microselectron V3,  sa rezervnim delovima
  • PLATO sistem za planiranje brahiterapije, sa rezervnim delovima
  • Oncentra sistem za planiranje brahiterapije, sa rezervnim delovima