Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara sredstava za higijenu po partijama JN 74/2017

Partija 1
-sredstva za pranje i održavanje higijena

Partija 2
– proizvodi od plastike za održavanje higijene

Partija 3
– papirna galanterija za ceo Institut

Partija 4
– krpe, sunđeri i rukavice

Partija 5
-sredstva za mašinsko pranje

Partija 6 –
– kese i džakovi

Partija 7
– dodatni pribor za održavanje higijene

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Dodatno pojašnjenje

Odgovor na pitanje

Odluka o produženju roka