Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara: reagensi za kliničke laboratorije po partijama JN 20/2019

Partija 1
– Za imunohemijski analizator
»ACCESS 2« (firme proizvođača Instrumentation Laboratory) ili odgovarajući

Partija 2
– Za brojače krvnih slika „DxH 500, DxH 800, LH 780” (firme proizvođača Beckman Coulter ili odgovarajući

Partija 3
– Za aparat za hemostazu „STA COMPACT MAX” (firme proizvođača STAGO)ili odgovarajući

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru