Telefon: 381 (0) 11 2067-100
Fax: 381 (0) 11 2685-300
E-mail: kabinet@ncrc.ac.rs

JN dobara po partijama JN 44/2017

Partija I

– RTG cev Tha straton O, P/N:7738110 ili RTG cev istih karakteristika po svim parametrima i kompatibilna sa CT skenerom model “Somatom Sensation”, proizvođača “Siemens” i module P29F cpl, P/N: 08428299 (dva komada) ili module istih karakteristika i kompatibilne sa CT skenerom model “Somatom Sensation”, proizvođača “Siemens”

Partija II

– Dose Chamber Assy, Part.No.05864975 ili jonizaciona komora za X zrake istih karakteristika po svim parametrima i kompatibilna sa linearnim akceleratorom Primus Mid energy proizvođača “Siemens”

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru